.

Navigácia

Počet návštev: 3123994

Sobota 19. 4. 2014

Kalendár

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Kam na strednú školu

 
Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Novinky

 • ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA II.

          


  Organizátor súťaže:  Základná škola Komenského 307/22    089 01 Svidník

    Koordinátor súťaže:   Bc. Gocová Mária

    Termín zberu papiera: v dňoch   14.-15.-16. mája 2014

 • Športové popoludnie

                    

 • 15. apríla 2014 sa konalo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014

  Porota:  RNDr. Zbihlej Ivan, Mgr. Drotár Ľuboš, Bc. Gocová Mária

  II. kategória

  1. miesto: Štefanišinová Michaela /6.a/
  2. miesto: Kravčuková Nicol /6.a/
  3. miesto: Vavreková Antónia /6.a/
  4. miesto: Demeterová Dominika /5.b/ a Halušková Petra /5.b/

  III. kategória

  1. miesto: Gerek Matej /7.c/
  2. miesto: Kornélia Gajdošová /9.a/
  3. miesto: neudelené

  Do okresného kola speváckej súťaže SS 2014 postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

 • SÚŤAŽNÁ PIESEŇ - MILK AGRO

         Kategória - F3 - Pieseň (zvuková nahrávka) – text musí obsahovať slová „MILK-AGR0“ , „SABI“ a „INTEGRÁČIK“ . Nahrávku vo formáte MP3 a text piesne sme zaslali do súťaťe. 

  ZS_Komenskeho__Svidnik.mp3

 • Neobyčajná hodina v múzeu

  10. 4. 2014

  Existuje určitá tradícia domnievať sa, že všetko, čo majú žiaci vedieť, sa musia naučiť iba z učebnice. Aj keď je tento spôsob najjednoduchší, stáva sa, že žiak je niekedy iba pasívnym príjemcom informácií. Nestáva sa aktívnym účastníkom vyučovacieho procesu. Ak chceme, aby sa žiak zapájal do vyučovania, musíme využívať efektívnejšie formy, ako je niekedy učebnica. Žiaci 9.b mali možnosť rozvíjať spoločenské a občianske kompetencie prostredníctvom faktov o dejinách prvej a druhej svetovej vojny, rovnosti ľudí, dôležitosti slobody a názoru. Výborný nápad a spolupráca s VHM - Múzejným oddelením vo Svidníku, umožnili žiakom netradičnou formou zvýšiť záujem o predmet a upevniť už skôr preberané učivo.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
 • 054 7881156

Fotogaléria