Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
 • 054 7881156

Aktuality, akcie

Aktuálny čas,dátum

Streda 4. 5. 2016

Zvonenie na našej škole

                    

                

 1. hodina             7.45 -   8.30 hod.

 2. hodina             8.40 -   9.25 hod.

 3. hodina             9.40 - 10.25 hod.

 4. hodina           10.35 - 11.20 hod.

 5. hodina           11.25 - 12.10 hod.

 6. hodina           12.15 - 13.00 hod.

 7. hodina           13.20 - 14.00 hod.

 8. hodina           14.05 - 14.45 hod.

 

Webové stránky

 

     http://www.minedu.sk/

Hlavná stránka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

------------------------------------------------------------------------

                   http://www.mpc-edu.sk/

-----------------------------------------------------------------------

                                            http://www.statpedu.sk/

------------------------------------------------------------------------

                                                                http://svidnik.sk/

------------------------------------------------------------------------

http://www.uips.sk

Ústav informácií a prognóz školstva - portál so všetkými informáciami, ktoré potrebujete...

------------------------------------------------------------------------

http://www.englishone.sk

 

 

Počet návštev: 4327657

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

MOTTO: 
     „Učíme sa pre život, nie pre školu.“  Seneca 
                                                                                   

Novinky

 • 29. 4. 2016

   

   

   

  Posledný piatkový aprílový deň spríjemnil deťom v školskom klube astronóm Mgr. Daniel Baluďanský. Pútavo im prostredníctvom prezentácie prezradil tajomstvo hviezd, priblížil vznik a vývoj slnečnej sústavy, porozprával zaujímavosti o planétach a ich mesiacoch. O tom, že beseda deti zaujala svedčilo množstvo otázok, na ktoré nový „ pán učiteľ “, ako lektora deti počas riadeného rozhovoru a v diskusii oslovovali, ochotne a trpezlivo odpovedal.

 • Dňa 27.apríla 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Na bicykli bezpečne ". Je to súťaž vyhlásená Ministerstvom  školstva SR , ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti. V jazde  zručnosti  museli  súťažiaci na bicykli  postupne zdolávať prekážky – nerovnosť na ceste, uličku , slalom a na záver zastavenie na  presnosť. Teoretická časť pozostávala z preverenia vedomostí z dopravných značiek a teoretického  riešenia dopravných situácií na križovatkách. Súťažiacich hodnotili: Mgr.Ľ. Drotár a RNDr.M. Chudík

 •                                

  Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ na Komenského ulici vo Svidníku mali  možnosť 27.4.2016  nahliadnuť do tajov predmetu CHÉMIA. Pripravená bola „CHEMICKÁ SHOW“ , počas ktorej  žiaci   s nadšením sledovali zaujímavé pokusy dvoch kolegov, ktorí nás zároveň sprevádzali jednotlivými pokusmi. Niektorí zo žiakov si vyskúšali neškodný pokus s horiacou penou na ruke, vyrobili si pre seba farebný sliz i tekutý piesok. Videli rôzne farebné zmeny počas priebehu chemických reakcií. Prekvapil ich výbuch balónov plnených vodíkom a činná sopka. Na záver  mali možnosť vidieť malý, ale zaujímavý ohňostroj z chemických látok, z ktorých sa vyrábajú prskavky. Všetci odchádzali plní dojmov zo zaujímavej show.

 •  

   

   

   

   

  Dňa 27.4.2016 sa konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Súťažili v troch kategóriách:

   

   

   

  1. kategória ( žiaci 1.- 3. ročníka) : 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
 • 054 7881156

Fotogaléria